[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ตารางเรียน
    ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา
     ๑/๒๕๖๕
หลักสูตรการศึกษา

 > หลักสูตรปริญญาโท (พธ.ม.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 > หลักสูตรปริญญาตรี (พธ.บ.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 > หลักสูตรปริญญาตรี (รป.บ.)
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 > หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ
       - ประกาศนียบัตรการสอนศีล
        ธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

ห้องสมุด
  
หน้าเว็บห้องสมุด
รายชื่อหนังสือใหม่
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มจร.
ฐานข้อมูลงานวิจัย มจร.
ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ มจร.
ฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุด มจร.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ thailis
ฐานข้อมูลหนังสือ 2 ล้านเล่ม
ฐานข้อมูลหนังสือด้านรัฐศาสตร์
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
ฐานข้อมูล buddhist-elibrary
Link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 3/ต.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
87 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
203 คน
สถิติเดือนนี้
2177 คน
สถิติปีนี้
53669 คน
สถิติทั้งหมด
59087 คน
IP ของท่านคือ 3.238.204.167
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย : การวิเคราะห์จากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี

เจ้าของผลงาน : พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง)
พุธ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1357    จำนวนการดาวน์โหลด : 1634 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
     การศึกษาวิจัยเรื่องวิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย : การวิเคราะห์จากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายตามเอกสารและคัมภีร์สาคัญของแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย และเพื่อวิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คติธรรม ความเชื่อ และหลักปฏิบัติ ตามเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าด้านโบราณสถานที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ ชินกาลมาลีปกรณ์ พงศาวดารโยนก เอกสารตารา ใบลาน พับสา ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงราย และแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ส่วนด้านประชากร ได้แก่ นักโบราณคดี ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ นักประวัติศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งโบราณสถานโบราณคดีในจังหวัดเชียงราย ๑๐ อาเภอ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า จังหวัดเชียงรายมีพระพุทธศาสนาเข้ามา ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะแรก นับแต่การเผยแผ่พุทธศาสนาของพระโสภณเถระและพระอุตรเถระ สมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช นาศาสนามาเผยแผ่ทางสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ ในสมัยพระนางจามเทวี แห่งอาณาจักรหริภุญไชย นาเอาพระสงฆ์มาจากละโว้ และมาประสานกับพระสงฆ์ที่มีอยู่แต่เดิมในอาณาจักรโยนก และระยะที่ ๓ ในสมัยอาณาจักรล้านนาได้รับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ส่วนแหล่งโบราณสถานโบราณคดี พบว่า เป็นโบราณคดีโบราณสถานด้านพระพุทธรูป พระธาตุหรือเจดีย์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพ และเครื่องประดับอันเป็นจารีตประเพณีเดิม และมีคติธรรม ความเชื่อ และหลักปฏิบัติที่มีพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักสาคัญ และใช้เป็นแนวทางการดาเนินชีวิต ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงส่งผลให้ชาวล้านนามุ่งเน้นที่จะประกอบการบุญการกุศล


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็น อารามหลวงของจังหวัดเชียงราย (งปม.2560) 17/ก.ย./2560