[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ตารางเรียน
    ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา
     ๑/๒๕๖๕
หลักสูตรการศึกษา

 > หลักสูตรปริญญาโท (พธ.ม.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 > หลักสูตรปริญญาตรี (พธ.บ.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 > หลักสูตรปริญญาตรี (รป.บ.)
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 > หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ
       - ประกาศนียบัตรการสอนศีล
        ธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

ห้องสมุด
  
หน้าเว็บห้องสมุด
รายชื่อหนังสือใหม่
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มจร.
ฐานข้อมูลงานวิจัย มจร.
ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ มจร.
ฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุด มจร.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ thailis
ฐานข้อมูลหนังสือ 2 ล้านเล่ม
ฐานข้อมูลหนังสือด้านรัฐศาสตร์
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
ฐานข้อมูล buddhist-elibrary
Link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 3/ต.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
159 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
142 คน
สถิติเดือนนี้
868 คน
สถิติปีนี้
45760 คน
สถิติทั้งหมด
51178 คน
IP ของท่านคือ 3.215.79.204
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย

เจ้าของผลงาน : นายอานุรักษ์ สาแก้ว
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 2056    จำนวนการดาวน์โหลด : 1664 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง:                 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย
ผูวิจัย:                   อานุรักษ์ สาแก้ว
ส่วนงาน:                วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงบประมาณ:          ๒๕๖๐
ทุนอุดหนุนการวิจัย:    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์คือ ๑.) เพื่อศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย  ๒.) เพื่อพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย ๓.) เพื่อวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น ครอบครัวตัวอย่างที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ในแต่ละภาคแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย จากผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑.) บุคคลหรือครอบครัวที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ใช้ชีวิตแบบครองเรือนที่ดีที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมพุทธศาสนาจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒.) การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย พบว่าบุคคลหรือครอบครัวที่มีการการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจะสามารถแก้ไข และเยียวยาข้อผิดพลาดในดำเนินชีวิตได้ดี ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓.) วิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย ขอเสนอแนะว่ารูปแบบการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยโดยการยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้บุคคล ชุมชน และสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
 


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็น อารามหลวงของจังหวัดเชียงราย (งปม.2560) 17/ก.ย./2560