[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ตารางเรียน
    ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา
     ๑/๒๕๖๕
หลักสูตรการศึกษา

 > หลักสูตรปริญญาโท (พธ.ม.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 > หลักสูตรปริญญาตรี (พธ.บ.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 > หลักสูตรปริญญาตรี (รป.บ.)
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 > หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ
       - ประกาศนียบัตรการสอนศีล
        ธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

ห้องสมุด
  
หน้าเว็บห้องสมุด
รายชื่อหนังสือใหม่
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มจร.
ฐานข้อมูลงานวิจัย มจร.
ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ มจร.
ฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุด มจร.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ thailis
ฐานข้อมูลหนังสือ 2 ล้านเล่ม
ฐานข้อมูลหนังสือด้านรัฐศาสตร์
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
ฐานข้อมูล buddhist-elibrary
Link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 3/ต.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
159 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
142 คน
สถิติเดือนนี้
868 คน
สถิติปีนี้
45760 คน
สถิติทั้งหมด
51178 คน
IP ของท่านคือ 3.215.79.204
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : นายอานุรักษ์ สาแก้ว
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 1651    จำนวนการดาวน์โหลด : 1554 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่องานวิจัย:             การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดี
ทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย:                   นายอานุรักษ์  สาแก้ว
ส่วนงาน:                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ปีงบประมาณ:          ๒๕๕๙
ทุนอุดหนุนการวิจัย:    สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
บทคัดย่อ
 
             การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ด้านภาษาอังกฤษของชุมชนในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายแนวทางการจัดการความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษแก่ชุมชนในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้และเพื่อเสนอแนวทางการจัดการความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ วัดที่มีแหล่งโบราณคดีและตั้งอยู่เทศบาลนครเชียงราย ๒ วัด คือ วัดพระแก้ว วัดร่องเสือเต้น และวัดในอำเภอเชียงแสน ๑ วัด คือ วัดพระธาตุผาเงา เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงวัดที่มีคนเข้าไปเที่ยวชม สักการะกราบไหว้มากที่สุดในช่วงฤดูหนาว และเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะจงเชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผลการศึกษาวิจัย พบว่า
             การจัดการความรู้ของชุมชนที่ด้านภาษาอังกฤษของชุมชนแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในภาพรวม พระภิกษุสามเณรและชุมชนมีความรู้พื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษน้อยถึงน้อยมากและยังไม่มีการจัดการความรู้ของชุมชนที่เป็นรูปธรรม ส่วนแนวทางการจัดการความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษแก่ชุมชนในปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร และด้านการจัดการความรู้ภาษาอังกฤษของชุมชนในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา สำหรับการเสนอแนวทางในการจัดการความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ได้ผลที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน คือ ทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าควรมีการจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษ ในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายอย่างจริงจัง เพราะว่าในแต่ละวัดจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษมาเที่ยวชมวัดต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน การสื่อสารในแต่ละทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ และการดำเนินการในปัจจุบันยังพบว่า อยู่ในระดับที่วิกฤติมาก


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็น อารามหลวงของจังหวัดเชียงราย (งปม.2560) 17/ก.ย./2560