[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ตารางเรียน
    ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา
     ๑/๒๕๖๕
หลักสูตรการศึกษา

 > หลักสูตรปริญญาโท (พธ.ม.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 > หลักสูตรปริญญาตรี (พธ.บ.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 > หลักสูตรปริญญาตรี (รป.บ.)
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 > หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ
       - ประกาศนียบัตรการสอนศีล
        ธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

ห้องสมุด
  
หน้าเว็บห้องสมุด
รายชื่อหนังสือใหม่
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มจร.
ฐานข้อมูลงานวิจัย มจร.
ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ มจร.
ฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุด มจร.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ thailis
ฐานข้อมูลหนังสือ 2 ล้านเล่ม
ฐานข้อมูลหนังสือด้านรัฐศาสตร์
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
ฐานข้อมูล buddhist-elibrary
Link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 3/ต.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
153 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
142 คน
สถิติเดือนนี้
862 คน
สถิติปีนี้
45754 คน
สถิติทั้งหมด
51172 คน
IP ของท่านคือ 3.215.79.204
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็น อารามหลวงของจังหวัดเชียงราย (งปม.2560)

เจ้าของผลงาน : พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง), ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 1852    จำนวนการดาวน์โหลด : 1719 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม ส่วนใหญ่เป็น ปฏิมากรรมประเภทไม้แกะสลัก ซึ่งฝังตัวอยู่ในสถาปัตยกรรมของวัด แต่ยังไม่มีใครน าความหมายของ ปฏิมากรรมเหล่านั้นออกมาเผยแพร่สู่สายตาประชาชน รองลงมาได้แก่ ปฏิมากรรมประเภทหล่อทองส าริด คือ พระพุทธรูปปางต่างๆ และปฏิมากรรมปูนปั้น ตามล าดับ ส่วนจิตรกรรมเป็นจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมด แต่มี ความวิจิตร ปราณีตแตกต่างกัน ส าหรับพุทธศิลปกรรมประเภทสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรม แบบล้านนาเกือบทั้งหมด ส่วนการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็นพระอารามหลวงจังหวัดเชียงราย พบว่า ทางวัดได้ด าเนินการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ การอนุรักษ์โดยให้อยู่ในลักษณะของ สถาปัตยกรรมที่เป็นเสนาสนะ การอนุรักษ์โดยการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงพุทธศิลปกรรมที่ไม่ใช่สถาปัตยกรรม และการอนุรักษ์โดยจัดท าป้าย แผ่นพับ เว็บไซต์ของวัด และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็นพระอารามหลวงจังหวัดเชียงราย พบว่า ศิลปินเชียงราย นักโบราณคดี นัก ประวัติศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ได้ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่สอดคล้องกัน ๓ ประการ ได้แก่ (๑) แต่ ละวัดควรจัดท าพิพิธภัณฑ์ รวบรวมพุทธศิลปกรรมทั้งเก่าและใหม่มาแสดงไว้ภายในวัดให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา เรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปด้วย (๒) แต่ละวัดควรจะมีบุคลากรไว้คอยบริการข้อมูลให้แก่ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ที่นอกเหนือจากป้ายประวัติ แผ่นพับ ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤาได้จะเป็นการดีมาก และ (๓) แต่ละวัดควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการข้อมูล ให้มากขึ้น เช่น คิวอาร์โค๊ด เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคไอทีที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย 

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็น อารามหลวงของจังหวัดเชียงราย (งปม.2560) 17/ก.ย./2560