[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ตารางเรียน
    ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา
     ๑/๒๕๖๕
หลักสูตรการศึกษา

 > หลักสูตรปริญญาโท (พธ.ม.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 > หลักสูตรปริญญาตรี (พธ.บ.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 > หลักสูตรปริญญาตรี (รป.บ.)
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 > หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ
       - ประกาศนียบัตรการสอนศีล
        ธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

ห้องสมุด
  
หน้าเว็บห้องสมุด
รายชื่อหนังสือใหม่
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มจร.
ฐานข้อมูลงานวิจัย มจร.
ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ มจร.
ฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุด มจร.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ thailis
ฐานข้อมูลหนังสือ 2 ล้านเล่ม
ฐานข้อมูลหนังสือด้านรัฐศาสตร์
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
ฐานข้อมูล buddhist-elibrary
Link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 3/ต.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
153 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
142 คน
สถิติเดือนนี้
862 คน
สถิติปีนี้
45754 คน
สถิติทั้งหมด
51172 คน
IP ของท่านคือ 3.215.79.204
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : การเสริมสร้างพลังชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (งปม.2557)

เจ้าของผลงาน : พระครูพิธานพิพัฒนคุณ พระครูวิมลศิลปกิจ และนายประสิทธิ์ สมวัน
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 1840    จำนวนการดาวน์โหลด : 1717 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี้
              ด้านพระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า มีโอกาสเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่บ้านมีน้อยมาก แต่มีโอกาสมากในงานประเพณีและงานบุญต่างๆ  ส่วนรูปแบบการอบรมสั่งสอนนั้นใช้รูปแบบของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เป็นหลัก ส่วนหลักธรรมที่นำไปบูรณากับการรูปแบบในการอบรมสั่งสอนประชาชนพบว่า ที่ใช้บ่อยได้แก่ หลักศีล ๕ หลักฆราวาสธรรม หลักสังคหวัตถุ หลักสาราณียธรรม หลักสัปปุริสธรรม หลักอปริหานิยธรรม           หลักบุญกิริยาวัตถุ และหลักทิศ ๖
              ส่วนด้านการบูรณาการพุทธธรรมในภารกิจการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า พระสงฆ์ทุกวัดในพื้นที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามกรอบของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลไปใช้ในการบูรณาการกับการอบรมสั่งสอนประชาชน โดยตระหนักถึงการพัฒนาจิตใจประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น/หมู่บ้านที่ยั่งยืน หลักธรรมที่ใช้บ่อยที่สุดมี ๕ หลักธรรม ประกอบด้วย การรักษาศีล ๕ สังคหวัตถุธรรม ๔ ฆราวาสธรรม ๔  ทิศ ๖ บุญกิริยาวัตถุ ๓ และมี ๓ วัดที่นอกจากใช้หลักธรรมดังกล่าวแล้ว ยังใช้หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ และอปริหานิยธรรมเพิ่มเติมในบางโอกาส แต่พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้โอกาสเทศนาอบรมในงานประเพณี วันธรรมสวนะ งานมงคลและอวมงคลต่าง ๆ  เป็นหลักในการใช้พุทธธรรมบูรณาการ
              ด้านปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนา พบว่า ปัญหาอุปสรรคอันดับแรกได้แก่ พระสงฆ์ไม่มีโอกาสร่วมประชุมกับประชาชนในหมู่บ้านแต่ละเดือนจึงไม่มีโอกาสได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านต่อสาธารณชน และที่มีปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุดได้แก่ ผู้นำหมู่บ้านบางคนไม่เห็นความสำคัญของพระสงฆ์ในการอบรมศรัทธาประชาชน
          ด้านข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนา พบว่าข้อเสนอแนะที่อยู่ในลำดับแรก ได้แก่ แต่ละหมู่บ้านควรจัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านที่ศาลาวัดเช่นสมัยก่อน จะทำให้พระสงฆ์ได้ร่วมประชุมและได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านแก่ประชาชน และที่ได้รับข้อเสนอแนะน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้านบางคนควรเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ในการอบรมศรัทธาประชาชน และกิจกรรมของหมู่บ้าน ควรให้มีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาทุกกิจกรรมท่านจะได้มีส่วนร่วมกับหมู่บ้านด้านการพัฒนามากขึ้น

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็น อารามหลวงของจังหวัดเชียงราย (งปม.2560) 17/ก.ย./2560